Andělská čísla a jejich úkázky čas: 50-50 nebo datum:50.50.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 5055 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
05-05 nebo Andělská čísla datum: 05.05.
Kombinace tří andělských čísel: 505
550
055
005
050
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 5550
55-00 nebo 5500
50-00 nebo 5000
00-05 nebo 0005
00-55 nebo 0055
05-55 nebo 0555
50-50 nebo 5050
05-05 nebo 0505
05-50 nebo 0550
50-05 nebo 5005
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 50505,
Šesti místná kombinace čísel: 555000 / 000-555