Andělská čísla a jejich úkázky čas: 51-51 nebo datum:51.51.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 1511 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
15-15 nebo Andělská čísla datum: 15.15.
Kombinace tří andělských čísel: 515
551
155
115
151
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 5551
55-11 nebo 5511
51-11 nebo 5111
11-15 nebo 1115
11-55 nebo 1155
15-55 nebo 1555
51-51 nebo 5151
15-15 nebo 1515
15-51 nebo 1551
51-15 nebo 5115
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 51515,
Šesti místná kombinace čísel: 555111 / 111-555