Andělská čísla a jejich úkázky čas: 53-53 nebo datum:53.53.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 35533 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
35-35 nebo Andělská čísla datum: 35.35.
Kombinace tří andělských čísel: 535
553
355
335
353
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 5553
55-33 nebo 5533
53-33 nebo 5333
33-35 nebo 3335
33-55 nebo 3355
35-55 nebo 3555
53-53 nebo 5353
35-35 nebo 3535
35-53 nebo 3553
53-35 nebo 5335
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 53535,
Šesti místná kombinace čísel: 555333 / 333-555