Andělská čísla a jejich úkázky čas: 58-58 nebo datum:58.58.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 555588 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
85-85 nebo Andělská čísla datum: 85.85.
Kombinace tří andělských čísel: 585
558
855
885
858
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 5558
55-88 nebo 5588
58-88 nebo 5888
88-85 nebo 8885
88-55 nebo 8855
85-55 nebo 8555
58-58 nebo 5858
85-85 nebo 8585
85-58 nebo 8558
58-85 nebo 5885
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 58585,
Šesti místná kombinace čísel: 555888 / 888-555