Na anděly se lidé zpravidla obracejí se žádostmi o pomoc. Ale ke kterému z nich byste měli směřovat své prosby? V hierarchii stojí nejvýše čtyři archandělé:

  • Michael – vůdce armády nebes, anděl řady válečníků. Strážce nejhlubších mystérií, bojuje s nečistými silami, ochraňuje před nebezpečím všeho druhu, řeší konflikty kolem vás.
  • Rafael – léčitel, nositel radosti, lásky, zázraků. Dodává kuráž, povzbuzuje objevy a znalosti. Obracejte se k němu s prosbami o uzdravení své i blízkých.
  • Uriel – přináší boží světlo, anděl literatury a hudby, ochránce cestovatelů. Jeden z andělů šance a záchrany. Pomáhá od závislostí všeho druhu, osvětluje vše v nitru člověka.
  • Gabriel – ochránce pravdy a jejího odhalení, božský kurýr, nositel všech zpráv mezi nebem a zemí, včetně božího trestu. V lecčem podobný matce nás všech, pomáhá a chrání.

Nezapomínejte na svého anděla strážného, kterého máte od narození. Je s vámi stále. Pokud se na něho neobracíte, musí respektovat vaši vůli a nezasahuje do vašeho života.V modlitbě vyslovujte prosbu konkrétně, jasně, upřímně, obracejte se ke konkrétnímu andělovi. Váhavostí typu „Zasloužím si to? Pomůže to?“ celý proces brzdíte nebo zastavujete. Vnímejte odpovědi ve znameních, jsou hlavně v číselných řadách.