Andělská čísla a jejich úkázky čas: 61-61 nebo datum:61.61.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 16666 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
16-16 nebo Andělská čísla datum: 16.16.
Kombinace tří andělských čísel: 616
661
166
116
161
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 6661
66-11 nebo 6611
61-11 nebo 6111
11-16 nebo 1116
11-66 nebo 1166
16-66 nebo 1666
61-61 nebo 6161
16-16 nebo 1616
16-61 nebo 1661
61-16 nebo 6116
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 61616,
Šesti místná kombinace čísel: 666111 / 111-666