Andělská čísla a jejich úkázky čas: 80-80 nebo datum:80.80.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 008 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
08-08 nebo Andělská čísla datum: 08.08.
Kombinace tří andělských čísel: 808
880
088
008
080
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 8880
88-00 nebo 8800
80-00 nebo 8000
00-08 nebo 0008
00-88 nebo 0088
08-88 nebo 0888
80-80 nebo 8080
08-08 nebo 0808
08-80 nebo 0880
80-08 nebo 8008
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 80808,
Šesti místná kombinace čísel: 888000 / 000-888