Andělská čísla a jejich úkázky čas: 69-69 nebo datum:69.69.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 966696 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
96-96 nebo Andělská čísla datum: 96.96.
Kombinace tří andělských čísel: 696
669
966
996
969
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 6669
66-99 nebo 6699
69-99 nebo 6999
99-96 nebo 9996
99-66 nebo 9966
96-66 nebo 9666
69-69 nebo 6969
96-96 nebo 9696
96-69 nebo 9669
69-96 nebo 6996
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 69696,
Šesti místná kombinace čísel: 666999 / 999-666