Andělská čísla a jejich úkázky čas: 70-70 nebo datum:70.70.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 07070 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
07-07 nebo Andělská čísla datum: 07.07.
Kombinace tří andělských čísel: 707
770
077
007
070
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 7770
77-00 nebo 7700
70-00 nebo 7000
00-07 nebo 0007
00-77 nebo 0077
07-77 nebo 0777
70-70 nebo 7070
07-07 nebo 0707
07-70 nebo 0770
70-07 nebo 7007
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 70707,
Šesti místná kombinace čísel: 777000 / 000-777