Andělská čísla a jejich úkázky čas: 74-74 nebo datum:74.74.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 4774 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
47-47 nebo Andělská čísla datum: 47.47.
Kombinace tří andělských čísel: 747
774
477
447
474
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 7774
77-44 nebo 7744
74-44 nebo 7444
44-47 nebo 4447
44-77 nebo 4477
47-77 nebo 4777
74-74 nebo 7474
47-47 nebo 4747
47-74 nebo 4774
74-47 nebo 7447
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 74747,
Šesti místná kombinace čísel: 777444 / 444-777