Andělská čísla a jejich úkázky čas: 79-79 nebo datum:79.79.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 779 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
97-97 nebo Andělská čísla datum: 97.97.
Kombinace tří andělských čísel: 797
779
977
997
979
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 7779
77-99 nebo 7799
79-99 nebo 7999
99-97 nebo 9997
99-77 nebo 9977
97-77 nebo 9777
79-79 nebo 7979
97-97 nebo 9797
97-79 nebo 9779
79-97 nebo 7997
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 79797,
Šesti místná kombinace čísel: 777999 / 999-777