Andělská čísla a jejich úkázky čas: 83-83 nebo datum:83.83.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 883333 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
38-38 nebo Andělská čísla datum: 38.38.
Kombinace tří andělských čísel: 838
883
388
338
383
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 8883
88-33 nebo 8833
83-33 nebo 8333
33-38 nebo 3338
33-88 nebo 3388
38-88 nebo 3888
83-83 nebo 8383
38-38 nebo 3838
38-83 nebo 3883
83-38 nebo 8338
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 83838,
Šesti místná kombinace čísel: 888333 / 333-888