Andělská čísla a jejich úkázky čas: 84-84 nebo datum:84.84.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 4844 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
48-48 nebo Andělská čísla datum: 48.48.
Kombinace tří andělských čísel: 848
884
488
448
484
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 8884
88-44 nebo 8844
84-44 nebo 8444
44-48 nebo 4448
44-88 nebo 4488
48-88 nebo 4888
84-84 nebo 8484
48-48 nebo 4848
48-84 nebo 4884
84-48 nebo 8448
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 84848,
Šesti místná kombinace čísel: 888444 / 444-888