Andělská čísla a jejich úkázky čas: 85-85 nebo datum:85.85.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 888855 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
58-58 nebo Andělská čísla datum: 58.58.
Kombinace tří andělských čísel: 858
885
588
558
585
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 8885
88-55 nebo 8855
85-55 nebo 8555
55-58 nebo 5558
55-88 nebo 5588
58-88 nebo 5888
85-85 nebo 8585
58-58 nebo 5858
58-85 nebo 5885
85-58 nebo 8558
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 85858,
Šesti místná kombinace čísel: 888555 / 555-888