Andělská čísla a jejich úkázky čas: 86-86 nebo datum:86.86.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 8886 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
68-68 nebo Andělská čísla datum: 68.68.
Kombinace tří andělských čísel: 868
886
688
668
686
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 8886
88-66 nebo 8866
86-66 nebo 8666
66-68 nebo 6668
66-88 nebo 6688
68-88 nebo 6888
86-86 nebo 8686
68-68 nebo 6868
68-86 nebo 6886
86-68 nebo 8668
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 86868,
Šesti místná kombinace čísel: 888666 / 666-888