Andělská čísla a jejich úkázky čas: 87-87 nebo datum:87.87.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 787 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
78-78 nebo Andělská čísla datum: 78.78.
Kombinace tří andělských čísel: 878
887
788
778
787
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 8887
88-77 nebo 8877
87-77 nebo 8777
77-78 nebo 7778
77-88 nebo 7788
78-88 nebo 7888
87-87 nebo 8787
78-78 nebo 7878
78-87 nebo 7887
87-78 nebo 8778
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 87878,
Šesti místná kombinace čísel: 888777 / 777-888