Andělská čísla a jejich úkázky čas: 89-89 nebo datum:89.89.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 998 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
98-98 nebo Andělská čísla datum: 98.98.
Kombinace tří andělských čísel: 898
889
988
998
989
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 8889
88-99 nebo 8899
89-99 nebo 8999
99-98 nebo 9998
99-88 nebo 9988
98-88 nebo 9888
89-89 nebo 8989
98-98 nebo 9898
98-89 nebo 9889
89-98 nebo 8998
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 89898,
Šesti místná kombinace čísel: 888999 / 999-888