Andělská čísla a jejich úkázky čas: 91-91 nebo datum:91.91.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 99191 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
19-19 nebo Andělská čísla datum: 19.19.
Kombinace tří andělských čísel: 919
991
199
119
191
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 9991
99-11 nebo 9911
91-11 nebo 9111
11-19 nebo 1119
11-99 nebo 1199
19-99 nebo 1999
91-91 nebo 9191
19-19 nebo 1919
19-91 nebo 1991
91-19 nebo 9119
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 91919,
Šesti místná kombinace čísel: 999111 / 111-999