Andělská čísla a jejich úkázky čas: 92-92 nebo datum:92.92.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 929 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
29-29 nebo Andělská čísla datum: 29.29.
Kombinace tří andělských čísel: 929
992
299
229
292
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 9992
99-22 nebo 9922
92-22 nebo 9222
22-29 nebo 2229
22-99 nebo 2299
29-99 nebo 2999
92-92 nebo 9292
29-29 nebo 2929
29-92 nebo 2992
92-29 nebo 9229
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 92929,
Šesti místná kombinace čísel: 999222 / 222-999