Andělská čísla a jejich úkázky čas: 94-94 nebo datum:94.94.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 9499 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
49-49 nebo Andělská čísla datum: 49.49.
Kombinace tří andělských čísel: 949
994
499
449
494
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 9994
99-44 nebo 9944
94-44 nebo 9444
44-49 nebo 4449
44-99 nebo 4499
49-99 nebo 4999
94-94 nebo 9494
49-49 nebo 4949
49-94 nebo 4994
94-49 nebo 9449
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 94949,
Šesti místná kombinace čísel: 999444 / 444-999