Andělská čísla a jejich úkázky čas: 95-95 nebo datum:95.95.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 59955 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
59-59 nebo Andělská čísla datum: 59.59.
Kombinace tří andělských čísel: 959
995
599
559
595
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 9995
99-55 nebo 9955
95-55 nebo 9555
55-59 nebo 5559
55-99 nebo 5599
59-99 nebo 5999
95-95 nebo 9595
59-59 nebo 5959
59-95 nebo 5995
95-59 nebo 9559
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 95959,
Šesti místná kombinace čísel: 999555 / 555-999