Představte si, jak je příjemné dotáhnout nějaký projekt do konce. Který váš úkol vám vyvstal před očima jako první? Udělejte si dnes čas na to, abyste danou věc dokončili.

 

Vaše vnitřní já se usmívá radostí, když se věnujete jeho prioritám. Za to, že vybraný úkol dokončíte, se odměňte a uvědomte si, že jste schopni udělat cokoli, pro co se rozhodnete.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Dokončuji projekt tak, že si jej rozděluji na menší kroky, které je jednoduché provést. Investuji do sebe čas tím, že si z daného úkolu činím svou prioritu. Můj cíl ve mně vyvolává radost, stejně jako práce na jeho dosažení.