Odpovědi na otázky týkající se vaší současné situace už znáte. Ve ztišení slyšíte, jak vás vaše vnitřní moudrost vede, a my andělé vás dnes vyzýváme, abyste tomuto zdroji důvěřovali. Už víte, co dělat, takže váš dotaz není žádostí o novou informaci ani o vedení. Ptáte se spíše, zda můžete důvěřovat tomu, že vaše roz­hodnutí vás povede pozitivním směrem.

 

Dnes jsme tu proto, abychom vás ujistili o věrohodnosti a hodnotě vaší vnitřní moudrosti. Ať už jste v jakékoli situaci, žádá se od vás, abyste jednali z pozice víry, i když o své budoucnosti mnoho nevíte. Proto je tak důležité, abyste se soustředili na pozitivní výsledek.

 

V konečném slova smyslu je každý výsledek prospěšný, pro­tože v Božím vesmíru se mohou dít pouze dobré věci. I okolnosti, které se na první pohled zdají strašlivé, přinášejí zúčastněným duším požehnání.

 

Vaše pozitivní očekávání vám pomohou přitáhnout ten nejlepší možný výsledek a projasní i vaše zkušenosti po cestě k němu.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Důvěřuji svému vnitřnímu vědění. Mám pozitivní očeká­vání, co se týče změn, které nyní činím, i co se týče jejich dopadu na můj život. Je pro mě bezpečné jednat v sou­ladu se svou vnitřní moudrostí.