My andělé bychom se dnes s vámi rádi zpětně podívali na právě uplynulý rok. Co vám vytane na mysli, když se nad ním za­mýšlíte? Co jste se naučili? Nač vzpomínáte nejraději? Co byste rádi změnili a co nového byste rádi prožili v nadcházejícím roce?

 

Můžeme vám pomoci připravit se na budoucnost tak, že se s vámi podíváme upřímně na minulost. Každá situace vám při­náší příležitost naučit se něco nového.

 

Ta nejbolestnější období někdy inspirují k nejvýznamnějším změnám vedoucím ke zlep­šení ve vašem životě.

 

Nelitujte ničeho, co se během minulých měsíců stalo. Každý okamžik byl jedinečným mistrovským dílem, protože jste ho pro­žili jako úžasné Boží děti. Využijte svých vzpomínek jako kataly­zátoru, který vás připraví a posune blíže ke skvělé budoucnosti.

 

My andělé jsme s vámi každý den každého roku a jsme připra­veni vám pomáhat, kdykoli si o to řeknete.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem pozoruhodným Božím dítětem. Každý okamžik, který prožívám, je mistrovským dílem učení se a růstu. Používám lekcí tohoto roku jako nástrojů a základny pro ještě úžasnější budoucnost.