Během tohoto roku jsme se my andělé několikrát zmínili, že jsme ničím neomezené bytosti, které vám mohou pomoci se vším, oč nás požádáte. Dnes bychom se rádi zaměřili na skutečnost, že také vy vlastníte neomezený potenciál.

 

Jediná omezení, která máte, jsou ta, pro která jste se sami rozhodli. Někdy taková rozhodnutí vyplývají z vašeho pohledu na svět. Jakmile nějaký názor přijmete za svůj, výsledkem je vaše zkušenost s omezením.

 

Jak by mohl Bůh, který je nekonečným Stvořitelem bez hranic, vytvořit něco, co by nemělo stejné kvality jako on? Všechno a všichni, kdo mají svůj původ v Božství, jsou také bez hranic a omezení.

 

Máte řadu schopností, o kterých dosud nevíte nebo jste se s nimi dosud nestačili dobře obeznámit. V zásadě se dá říci, že jste schopni všeho, co si jen umíte představit, protože všechny lidské činnosti jsou určovány představivostí.

 

Časem se naučíte s touto skutečností praco­vat, ale pro dnešek se zaměřme na to, abyste se zbavili jedné omezu­jící představy, která vám brání zakusit vaši nekonečnou přirozenost.

 

Zamyslete se nyní nad tou oblastí ve svém životě, kde cítíte, že vám něco schází. Pocit nedostatku signalizuje víru v omezení. Kdykoli začnete větu: „Nemám dost…,“ odkrýváte omezení, které jste si sami stanovili.

 

Hledejte dnes ve své mysli tyto myšlenky a tato slova a nahrazujte je pozitivními afirmacemi typu: „Mám dostatek…“ a: „Vlastním neo­mezené množství…“

 

Jak už jsme si řekli, slova jsou výchozím bodem uskutečnění vašich přání a tvoření.

 

Afirmujte si dnes svou neomezenost a všímejte si, jak brzy tuto svobodu sami na sobě zakusíte.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem ve všech směrech zcela bez omezení. Odpoutávám se od své víry v omezení. Vím, že možné je všechno.