Kdybyste mohli lusknout prsty a změnit jednu věc ve svém životě, co by to bylo? První věc, která vás napadla, představuje téma, kterým je třeba se zabývat. Vaše duše touží po změně a vaše vnitřní já čeká, až s tím něco uděláte.

 

Má-li o sebe člověk pečovat, znamená to někdy vstoupit do propasti neznáma. Protože je však vaším cílem zlepšit svou situaci, uvědomte si, že máte veškerou naši podporu.

 

Dnes učiňte kroky, které vás přiblíží k uskutečnění vaší vytoužené změny. Ať učiníte jakkoli nepatrný krok, vesmír se jeho prostřednictvím dá do pohybu, protože činí stejné kroky jako vy, jen s tím rozdílem, že ke zdaru vašeho cíle přispívá obrovským dílem.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Činím jeden krok (nebo více kroků) správným směrem. Ctím se a láskyplně se o sebe starám.