Když jste byli dětmi, byli jste velmi pyšní na to, že děláte věci sami. Samostatnost je pro vás i nadále zdrojem radosti. Ale to, že se nespoléháte na druhé lidi, se velmi odlišuje od nezávislosti na Bohu.

 

Jste věčně napojeni na Božství a to, že je možné se od něj odloučit, je jen vaše představa. Nebeská nekonečná láska, moudrost a hojnost je vám k dispozici kdykoli na požádání. Pouze vaše svobodná vůle brání Bohu, aby vám pomohl. Požádáte-li jej o pomoc, jste automaticky napojeni na nekonečnou hojnost darů, podobně jako když se napojíte na internet.

 

Nezapomínejte na toto spojení při žádné činnosti. Obraťte se na Nebesa o pomoc s jakýmkoli úkolem, rozhodnutím a otázkou. Jako důvěryhodní Boží poslové vám to my andělé budeme připomínat a pročistíme vaše komunikační cesty, jestliže nás o to požádáte.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Během dne navazuji spojení s Nebesy. Žádám o Boží podporu při každém rozhodování, u každé otázky a činu. Děkuji ti, Bože, za tvou stálou pomoc, kterou s vděčností přijímám.