Už jsme zdůraznili moc, jakou mají slova, pronesená nebo napsaná, když jsme popisovali jejich obrovský potenciál pro manifestaci neboli uskutečnění přání na materiální rovině. Dnes se zaměříme na energii, která je obsažená v laskavých slovech.

 

Vaše soucítění zprostředkovává lásku ve vlídné formě, která druhého posiluje. Tato energie pozvedá a utěšuje jak jejího příjemce, tak toho, kdo ji dává. Když člověk říká láskyplná slova, navazuje se spojení srdcí mezi všemi, kterých se sdělení týká. Jedná se o spojení lásky, jež mezi lidmi vytváří intimní pouto, a každý, kdo takto mluví nebo tato slova uslyší, je omýván uzdravující energií, která přitom vzniká.

 

Říkejte dnes laskavá slova. Radujte se z tohoto hned dvojitého daru, který tato slova předávají nejen vám, ale i všem ostatním.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Hledám příležitosti k laskavým slovům adresovaným sobě i druhým a hovořím vlídně, kdykoli popisuji něco nebo někoho, včetně sebe. Jsem soucitnou bytostí a přitahuji k sobě podobné osoby. Obklopuji se lidmi stejných vlastností a život je ke mně laskavý.