Vedete se sebou v duchu mnoho důležitých hovorů a mnohých z nich si vůbec nejste vědomi. Komunikace se sebou samými má zásadní důležitost. Co byste si právě teď rádi přiznali? Někdy jde jen o to naučit se upřímnosti k sobě samým.

 

Některé vaše emoce vás možná znepokojují, nahánějí vám strach nebo vás odpuzují, a proto si je ani nechcete vědomě připustit. Můžete se za své pocity stydět, ale přiznat si je je důležité ke štěstí a k uzdravení. (Nemusíte své emoce vyžít, je ale důležité si je připustit.) Když tak učiníte, pochopíte příčinu toho, že se ve vás tyto emoce vzbudily, a budete mít se sebou slitování.

 

Upřímnost k sobě samým je základním kamenem sebeuvědomění, které je zase základem lásky k sobě. Pokud víte, kdo jste, můžete se mnohem lépe přijmout. Snažte se dnes naslouchat svému vnitřnímu dialogu – a snažte se ho vnímat se smyslem pro humor, soucítěním a láskou. Nic před sebou neskrývejte a upřímně se zabývejte každým tématem. Vyneste na světlo své nejhlubší city a pocity, a pak seberte odvahu k tomu, abyste je vyjádřili tak, že je napíšete, vyzpíváte, vytancujete nebo je uvolníte jiným tvůrčím způsobem.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Přistupuji k sobě s upřímností. Zvedám pokličku uzavírající mé emoce a pohlížím na ně se stejným soucítěním, s jakým se vztahuji k dětem. Tím, že si přiznávám své nejniternější pocity, dosahuji hlubšího porozumění i lásky k sobě i k druhým.