Váš Božský životní úkol vás volá a žádá, abyste mu vdechli život. Jako dokonalé Boží děti máte schopnost vdechnout ži­votní sílu do všeho, do čeho se rozhodnete.

Vaše životní poslání představuje činnost či profesi, o které často sníte. Často si říkáte, jaký by byl váš život, kdybyste se mu skutečně věnovali. To je takzvaná „počáteční fáze“ a je to, jako byste drželi v ruce nenafouknutý balon.

 

Když svou dráhu zkoumáte a čtete si o ní, chodíte na kurzy nebo ji konzultujete s lidmi z daného oboru, je to, jako byste ba­lon částečně nafukovali a vdechovali mu svou životní sílu. To je chvíle, kdy vás začne vaše poslání volat ještě silněji. Čím více ener­gie do něj vložíte, tím mocnějším se stane. Za chvíli už bude ne­možné je přehlížet.

 

Věnujte dnes pozornost svému poslání a dovolte si plně při­znat svoji touhu vydat se na cestu za jeho naplněním, uskutečně­ním projektu nebo nějaké jiné aktivity. Čím více energie investu­jete do svého usilování, tím bude živější, až se nakonec sen stane skutečností.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Přistupuji poctivě ke svým nejhlubším snům týkajícím se mé profese, služby druhým nebo projektu. Naslouchám svému vnitřnímu volání a připravuji se studiem, čtením, kurzy nebo tím, že mluvím na dané téma s lidmi z oboru. Zasloužím si žít uspokojivý život.