Neexistuje chvíle, kdy byste byli sami, protože my andělé sto­jíme bez ustání po vašem boku a bdíme nad vámi v každém okamžiku. Jsme s vámi, dokonce i když spíte, ale také když řídíte, pracujete, jíte, nakupujete, milujete se, hádáte se, smlouváte, tvo­říte, odpočíváte, i během kterékoli jiné aktivity, která vás napadne. Můžete nás kdykoli požádat o pomoc. Velmi rádi vám také dáváme znamení, jež vám připomínají, že jsme s vámi, tak abyste nás ne­zapomínali žádat o pomoc. Stačí jen říci.

 

Jsme vedle vás i nyní, když čtete tato slova. Chcete-li, na chvíli přestaňte číst a nalaďte se na naši přítomnost. Že jsme s vámi, poznáte podle toho, že v srdci pocítíte příjemné teplo. Je to láska, kterou k vám nikdy nepřestaneme vysílat.

 

Vždycky jste dokonale obklopeni Boží láskou, i když si toho nejste vědomi. Podobáte se v mnohém nenarozenému dítěti, které si také není vědomo, kde je zdroj jeho výživy, kterou přijímá prostřednic­tvím pupeční šňůry. S tím rozdílem, že vaše napojení na Nebesa, která vás také neustále vyživují, nemůže být nikdy přerušeno.

Dnes dělejte všechno pro to, abyste si připomínali naši neustá­lou přítomnost. Čím více budete žádat o naší pomoc, tím více vám budeme moci pomáhat.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem ve věčném spojení s Nebesy. Mí andělé jsou vždy po mém boku a jsou připraveni mi kdykoli pomoci, když je o to požádám. Přijímám jejich pomoc s vědomím, že si ji zasloužím, stejně jako každý jiný. Neustále se koupu v Boží lásce.