Vydáváte obdivuhodné úsilí, abyste dali svému životu i lidem kolem sebe smysl. Jste mimořádně zodpovědní ve své péči o druhé a staráte se dobře i o sebe.

 

Dnes bychom se rádi zaměřili na téma udržování rovnováhy. Nedívejte se na toto téma jako na další z vašich úkolů, ale pova­žujte ho za možnost, jak ze života a z každého okamžiku vytěžit více radosti, produktivity a energie.

 

Když věnujete celý den jen práci, je výdej vaší energie nevyvá­žený. Právě z toho důvodu se pak cítíte vyčerpaní a máte potřebu jíst a pít, abyste povzbudili svého ducha. Elektrický proud je sinu­soidou výkonu a příkonu – tedy dávání a přijímání – a fungování vašeho těla vychází ze stejného základu.

 

Hravost doplňuje vaše tělesné obvody a obnovuje energii, tak abyste měli další palivo k dávání a tvoření. Když se dobře bavíte, vaše energie přirozené stoupá. Proto je hra stejně důležitá jako práce.

 

Obě aktivity představují negativní a pozitivní pól a tyto póly umožňují energetické proudění. Věnujte se dnes hře stejně jako práci a pak se radujte z odměny, kterou vám tato rovnováha přinese.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Každý den si dělám čas na hru a odpočinek, protože jsou stejně důležité jako práce. Rozhoduji se nyní pro vyrov­naný život a dovoluji si přijímat a dávat tak, aby oba tyto aspekty byly v rovnováze.