Někdy lidé měří svůj pokrok v životě výší svého příjmu nebo velikostí svých šatů, ale na čem doopravdy záleží, je to, jak moc jste během svého života na Zemi milovali. Ve skutečnosti zá­leží jen na tom.

 

Když otevřete své srdce, abyste cítili, přijímali a vysílali lásku, jste opravdovými hrdiny. Cesta k hranicím lásky je nejdůležitější ze všech cest. Máte všechno, co potřebujete, abyste se cítili bez­pečně, a proto dovolte svému srdci, aby se ještě více otevřelo dá­vání i přijímání citu. Klíčem je odpoutat se od všech bloků, které vám brání v lásce, hlavním z nichž je odsuzování.

 

Když soudíte sebe nebo někoho jiného, posilujete svou oddělenost od Boha i od ostatních lidí. Vaše závěry jsou zcela nereálné, ale tím, že jim věříte, vytváříte iluzi, že jsou skutečné, a tak vzniká pocit odcizení se Bohu.

 

Dovolte si dnes více milovat. Když pohlížíte na druhé, dívejte se pod povrch a uvědomte si, že jste s nimi v jednotě, že jste spolu spojeni láskou.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Přestávám soudit sebe i druhé, a prožívám tak jednotu všech věcí. Dovoluji si více milovat a to je zdrojem mého uzdravení.