Někdy dovolíme své představivosti, aby se zaobírala nejhorším možným scénářem. Takto dáváte tomuto strachu mož­nost, aby vám zabránil činit pozitivní životní změny. My andělé bychom vám však rádi ukázali jinou perspektivu. Místo abyste hloubali nad nejhoršími možnostmi, začněte uvažovat nad tím, co nejlepšího by se mohlo stát.

 

Dejte své představivosti naprostou volnost a představujte si ty nejúžasnější možnosti.

 

Soustřeďujte se na pozitivní výsledky a vnímejte své vzrušení plynoucí ze všech těch skvělých příleži­tostí. Uvědomte si, že konečný výsledek může překonat všechno, o čem jste dosud snili.

 

Při každém kroku, kterým se přiblížíte ke svému snu, očekávejte to nejlepší. Vaše pozitivní očekávání vrhají zářivé světlo na každý další krok, který vás čeká. Takto osvícená cesta na sebe bere ma­gickou podobu, jež vám pomůže přitahovat a uskutečňovat ty nej­lepší možnosti.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Soustřeďuji se pouze na ty nejlepší scénáře. Mám ke všemu optimistický a pozitivní přístup a moje víra přitahuje úžasné nové možnosti. To mi přináší velké požehnání.