Když se dostanete na křižovatku a nemůžete se rozhodnout, kterým směrem se vydat, můžete si vždycky svou budouc­nost, neboli co vás na jednotlivých cestách čeká, předem „vyzkou­šet“ podobně jako šaty, které si chcete koupit. Poznáte tak, která možnost je pro vás nejlepší.

 

Nejdříve zavřete oči a představte si, jaké před sebou máte mož­ností, včetně eventuality, že se nerozhodnete vůbec, to jest, že vše zůstane tak, jak je. Představte si důsledky každé volby, jako byste ji už učinili, a všímejte si, jak na ně reaguje vaše tělo. Je tomu tak, že u některých scénářů se ve vás všechno sevře úzkostí, a u jiných jste uvolnění? Která volba vám připadá nejpřirozenější? Čemu dává přednost vaše srdce? Kdyby neexistovaly žádné výmluvy (jako pře­svědčení, že potřebujete více peněz, času, talentu a tak dál), kterou cestu byste si vybrali?

 

Všechny tyto úvahy vám pomohou jasně se rozhodnout. To je nutné k tomu, abyste si mohli za svou volbou stoprocentně stát. Jestliže se budete takto svědomitě rozhodovat, budete moci do svého rozhodnutí vložit mnohem více síly a energie, než kdybyste učinili jen prozatímní rozhodnutí. Čím více úsilí do nějakého projektu vložíte, tím je výsledek výraznější, protože energie dávání a přijí­mání se vždycky vyvažují.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Věnuji se meditaci o možnostech, které se mi naskýtají. Otevřeně si přiznávám, jaké pocity ve mně jednotlivé volby vyvolávají. Volím si tu možnost, k níž mě to táhne v srdci i v duši. je pro mě bezpečné činit rozhodnutí.