Ačkoli jsou chvíle, kdy pochybujete o tom, zda si zasloužíte lásku, my andělé vás milujeme bez ustání. Nikdy vás nesou­díme ani vám neupíráme svou přízeň, protože jako Boží zrcadla umíme jenom milovat.

 

Ano, samozřejmě vidíme vaše lidské chování a víme, že se ně­kdy cítíte špatně kvůli některým svým vzorcům chování. Ty vám však slouží k důležitému účelu – jinak byste je totiž znovu neopa­kovali. Mnohem více vám pomůže, budete-li se sebou soucítit, než když si budete spílat za chování, kterého litujete.

 

Vzpomeňte si na několik takových případů ze svého života. Který zážitek vám pomohl se naučit víc: když vás někdo za to, co jste udělali, kritizoval či potrestal, nebo když vám někdo trpělivě naslouchal a vyslechl si vaše zdůvodnění a poté vám ukázal jiné možnosti řešení?

 

Zamyslete se nad tím, jak se tento příklad hodí na váš vztah k sobě samým. Přijměte s láskou sebe i všechny své vzorce chování. Neodsuzujte nic, co k vám patří, protože to nedílně patří k pro­cesu, v němž si znovu přisvojujete svou svatou a milující identitu.

 

Buďte si na cestě svého růstu laskavými průvodci (s naší pomocí, pokud si přejete), jako čerstvě vyrašelý výhonek směřujte ke slunci.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Mí andělé mě milují, ať se děje, co se děje. Zasloužím si vždy lásku a projevuji si soucítění ve všem, co dělám nebo nedělám. Láska mne vyléčí rychleji než sebeodsuzování.