Každý zdánlivý problém je založen na iluzi, že v Božím světě mohlo něco selhat. Když si však uvědomíte, že za vším je Boží řád, uvolníte se a odevzdáte se cele do náruče vesmíru, který přesně ví, co dělá. Jeho matematická přesnost a láska jsou základem všeho, co se děje. Proto všechny těžkosti, s nimiž se setkáváte, vznikají na základě předpokladu, že je něco špatně nebo v nepořádku. To je však nemožné.

 

Dnes se my andělé zaměříme na to, abyste prohlédli falešné dojmy a abyste viděli skutečnou symetrii, která je ve všech lidech i věcech. Takový pohled na svět totiž znamená velmi mnoho. Vaši fyzici ho nazývají „efektem pozorovatele“ a znamená, že pouhá vaše přítomnost mění vše, na co se díváte. Stejně tak platí, že když ne­dbáte na zdání chaosu a místo něj si všímáte řádu, pomáháte tím druhým činit totéž.

 

Čím více lidí bude schopno se povznést nad iluze, tím více se lidem bude odhalovat skutečnost, že Boží vesmír je vlastně neko­nečným a zářivým rájem. Je to Nebe na Zemi, pro všechny, kdo jsou vnímaví.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Vnímám za vším i v každém člověku Boží řád a pozve­dám se nad iluzornost problémů a chaosu. Když hle­dám v sobě i v každém člověku pravdu a krásu, pak také pravdu a krásu zažívám.