Bůh je všudypřítomný, což znamená, že je v každém místě, člo­věku i věci. Všechno, co vidíte, je Bůh. Je nemožné, aby kdokoli nebo cokoli bylo od Boha odděleno, i kdyby se to mohlo jevit jinak.

 

Držte se dnes tohoto vědomí. Kdykoli cítíte strach nebo stres, řekněte si: Toto je Bůh. Tato věta zklidní vaše obavy, že by něco mohlo být v nepořádku. Uvědomíte si, že jste za všech okolností bezpečně vedeni a že stačí tomuto vedení naslouchat a s vírou se jím řídit.

 

Dnes si neustále připomínejte, že Bůh je ve vás i v každém člo­věku – že je ve všem kolem vás. Když se soustředíte na skutečnost, že všechno je Stvořitel, budete zažívat všeobjímající nebeskou lásku. Zdánlivé problémy začnou mizet díky neočekávaným řešením.

 

Buďte klidní, protože všechno je Bůh.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Připomínám si, že všechno je Bůh a že Bůh je v každém člověku. Vidím dnes Boha v sobě i v ostatních. Cítím vnitřní klid, protože vím, že všechno je v Božích rukou. Není čeho se bát.