Vaše zkušenosti a vztahy vám daly mnoho darů. Mnoho jste se díky nim naučili, získali jste moudrost, sílu, trpělivost a mnoho dalšího. Nastal čas, abyste se smířili se svou minulostí a uvědomili si, že všechno se stalo z dobrých Božských důvodů. Nelitujte ni­čeho, co se stalo, protože díky svým zkušenostem jste se stali tou úžasnou bytostí, kterou jste.

 

Požehnejte své minulosti a všemu, co se v ní stalo i o čem si myslíte, že potřebuje uzdravení.

Cokoli tíží vaši mysl a tělo, bude mít z vašich dnešních lásky­plných záměrů prospěch.

 

Pošlete do svého života uzdravující energii, a to do všech ob­dobí. Ctěte svou matku, svého otce a všechny ostatní, na které si ze svých minulých zážitků vzpomenete. Čím více požehnání vyšlete do své minulosti, tím více darů obdržíte v přítomnosti.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Posílám požehnání všem a všemu ve své minulosti. Mám prospěch ze všeho prožitého. Všechny mé zkušenosti byly úžasnými lekcemi, které ze mne učinily člověka, kterým jsem dnes. Odevzdávám teď svou minulost Bohu.