Toto je pro vás doba pozitivních změn. Je důležité, abyste se soustředili na to, co nového přijde, místo abyste se trápili kvůli tomu, co opouštíte. Procházíte růstovým cyklem, a proto se mů­žete cítit zahlceni množstvím lekcí, které k vám přicházejí najed­nou. Vězte však, že všechno se už začíná zklidňovat.

 

My andělé bychom vám dnes rádi zvěstovali, že ve vašem životě nastávají nové začátky, a rádi bychom je s vámi oslavili. Našli jste odvahu vstoupit do neznámých vod, a proto je přirozené, že jste neklidní nebo že máte strach. Držíme vás však při každém kroku za ruku a nenecháme vás padnout. Je pro vás bezpečné jít vpřed. Stačí jen naslouchat svému vnitřnímu vedení, což je vlastně komu­nikační systém napojený přímo na Boha.

 

Pocity nervozity přetavte ve vzrušení ze všech těch úžasných příležitostí, které před vámi leží. Jste na prahu velkolepých nových možností, jež obohatí váš život netušeným způsobem.

Oslavujte dnes své nové začátky, naši drazí. Představují začátek něčeho úžasného a krásného.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Žehnám své budoucnosti a vím, že je bezpečná a skvělá. Všechny ty krásné příležitosti, které se přede mnou otví­rají, mne uvádějí v nadšení. Dělám krok vpřed s vírou, že Bůh a andělé bez ustání kráčejí po mém boku. Dnes oslavuji své nové začátky.