Vaše vnitřní já je nekonečně moudré. Jste napojeni na univer­zální Zdroj, který má přístup k veškerému vědění. Vaše moud­rost pramení ze stejného zdroje jako moudrost, kterou byl obdařen kterýkoli génius, který kdy žil – tedy přímo z Boží mysli. Proto je důležité, abyste o sobě smýšleli a mluvili s láskou. Když mluvíte o své inteligenci, vyjadřujete se zároveň o Bohu.

 

Máte v sobě génia, stejně jako každý člověk. Nejchytřejší se zdají lidé, kteří naslouchají své vnitřní moudrosti a jednají podle ní. My andělé vám můžeme pomoci naučit se tento pramen vědění pou­žívat. Budete-li chtít, pomůžeme vám ho vnímat, důvěřovat mu, rozumět mu a jednat podle něj. Stačí nás o to jen požádat.

 

Vychutnávejte si dnes jistotu, že jste moudří. I když právě něco nevíte, vždycky se můžete napojit na informaci, která vás zajímá. Postačí k tomu, když zklidníte svou mysl, pomyslíte na svou otázku a pak už jen budete naslouchat odpovědi, která k vám přijde.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám v sobě génia, který je ochoten mi kdykoli pomoci. Pokládám této části své bytosti otázky a snadno slyším odpovědi. Spolupracuji se svými anděly, takže na základě své vnitřní moudrosti rovněž jednám.