Na chvíli se zastavte a všímejte si pocitů svého těla. Pozorujte jednotlivé části svého těla, zaměřte se na ty, které jsou uvolněné, a pak na ty, které trpí napětím. Zůstaňte přitom vnitřně tiší a soustředění. Pak se zhluboka nadechněte a představte si, že vaše plíce se naplňují uzdravujícím světlem. Při výdechu nasměrujte svou energii a dech do míst, kde ve svém těle vnímáte napětí.

 

Prociťujte, jak se vaše svaly uvolňují, jak jim posíláte lásku a věnujete jim svou pozornost, a požádejte je, ať vám řeknou, proč byly stažené. Jejich odpověď velmi pravděpodobně odhalí nějaké skryté strachy, kterými je třeba se zabývat. Buďte jejich důvěrným přítelem. Naslouchejte svému tělu se soucitem. Ujistěte své tělesné já, že je v bezpečí a pod ochranou, a přemýšlejte nad tím, co jste díky jeho sdělením pochopili.

 

Vaše tělo je v mnoha ohledech velmi moudré a upřímné – vždycky vám řekne pravdu. Chcete něco změnit ve svých plánech pro dnešní den na základě toho, co jste zjistili? Potřebujete další pomoc od jiných lidí nebo od nás andělů?

 

Buďte dnes se svým tělem pravidelně v kontaktu. Veďte tichý rozhovor s každou částí svého těla, která si žádá vaši pozornost. Naslouchejte jeho sdělením a učiňte na základě jeho sdělení potřebné kroky. Tak už vás nebude vaše tělo muset na věci upozorňovat napětím nebo bolestí, ale namísto toho s vámi bude harmonicky spolupracovat.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Naslouchám moudrosti, o niž se se mnou dělí mé fyzické tělo. Ztišuji svou mysl a žádám své tělo, ať ke mně promlouvá, a naslouchám mu. Chápu, proč mé tělo reaguje určitým způsobem. Soucítím s jeho pocity a s láskou činím všechno, co mi pomáhá a prospívá.