Andělská čísla a jejich úkázky čas: 71-71 nebo datum:71.71.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 17711 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
17-17 nebo Andělská čísla datum: 17.17.
Kombinace tří andělských čísel: 717
771
177
117
171
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 7771
77-11 nebo 7711
71-11 nebo 7111
11-17 nebo 1117
11-77 nebo 1177
17-77 nebo 1777
71-71 nebo 7171
17-17 nebo 1717
17-71 nebo 1771
71-17 nebo 7117
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 71717,
Šesti místná kombinace čísel: 777111 / 111-777