Na mnohé energie reagujete velice citlivě a někdy se může stát, že si nejste jisti, zda to, co cítíte, jsou vaše vlastní pocity, nebo pocity někoho jiného.

 

Někdy se vám možná zdá život tak intenzivní, že se dokonce pokoušíte „vypnout“ tuto svou schopnost si to vše uvědomovat. Jinými slovy, jste citliví.

 

Dnes vás žádáme, abyste tuto svou danost vnímali jako dar pro vás i pro svět. Vaše jasné vědomí je schopno okamžitě rozpoznat pravdu a poctivost ve vztazích, stejně jako velmi hluboce pociťovat radost a lásku. Vaše vnímavost vám také napomáhá komunikovat velmi jasně s námi anděly. Cítíte naši přítomnost a naše sdělení vnímáte s určitostí. Navíc se chováte také velmi ohleduplně vůči citům ostatních – jste velice pozorní, laskaví a opatrní.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Cítím svou citlivost a věřím, že přináší mnohá požehnání ostatním i mně. Pečuji s láskou o svou speciální schopnost uvědomovat si některé věci a chráním ji, protože je to dar pro mě i pro celý svět a pomáhá mi dosahovat svého životního cíle.