Váš pohled na zdraví lidí, kteří vás obklopují, má na vás stejný dopad jako vaše myšlenky týkající se prosperity. To znamená, že to, jak vidíte tělesnou i duševní pohodu druhých, ovlivňuje i váš zdravotní stav. Pokud považujete lidi za kypící zdravím, vitální a dokonalé, pak toto vnímání ozařuje také vaše vlastní fyzické tělo. Když se na ostatní díváte tímto způsobem, darujete si tak zdraví.

 

Zdraví je přirozený stav každého člověka. Tak stvořil Bůh každého muže i ženu. Pokud vidíte u každého člověka dokonalý stav zdraví – bez ohledu na vnější iluzi – pak vnímáte v daném člověku jeho Božství.

 

Dnes se snažte vidět a vyjadřovat zdraví všude, kam přijdete, a soustřeďte se na duchovní pravdu v každém člověku. Láska ve vás i ve druhých zažehává plamen zdraví, dobra a pohody a způsobuje, že se zvětšuje a nabývá významu v životě všech lidí.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Dokonalé zdraví je pravda, kterou vyznávám, protože to, co stvořil Bůh, je dokonalé. Vidím to na každém kroku, protože vnímám Božství v nitru každého člověka. Všichni lidé jsou zdraví.