Vesmír ve své nekonečné expanzi pulzuje energií dávání. Vysílá nekonečné množství lásky, která je jádrem každé žádoucí zku­šenosti. Všechno, po čem toužíte, je živeno touto silou.

 

Strach a obavy vás izolují od prožitku a vnímání lásky a od hoj­nosti vesmíru, podobně jako uzel na hadici zpomaluje proud vody. Otevřete se dnes co nejvíce stálému proudu Boží lásky a hojnosti. Odpočívejte s vědomím a jistotou, že o všechny vaše potřeby je postaráno.

 

Připomínejte si, že žijete ve vesmíru hojnosti. Hledejte kolem sebe důkazy, že tomu tak je, a buďte otevření vůči přijímání darů, které k vám přicházejí. Čím více si budete tímto bohatstvím jisti, tím více ho bude stabilně proudit vaším životem.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Žiji ve vesmíru plném hojnosti, kde je o všechny mé po­třeby postaráno. Přijímám dobré s vděčností a říkám ano přijímání hojnosti.