Všichni dělají, co mohou, včetně vás. Abyste měli tuto skutečnost neustále na mysli, bude od vás mnohdy vyžadovat velké soucítění. Přesto se snažte si tuto pravdu připomínat co nejčastěji v průběhu celého dne.

 

Pokud zjistíte, že někoho soudíte (včetně sebe), uvědomte si, že všichni dělají to nejlepší, co mohou. Dovolte sobě i ostatním na své cestě občas klopýtnout. Namísto abyste vysílali své odsudky, mod­lete se a rozdávejte lásku a pochopení.

 

Máte soucitné srdce a vaší pravou přirozeností je láska. Cítíte se lépe, když se chováte v souladu se svým skutečným já, které je milující a velmi jemné. Vnímejte radost, kterou vám působí být sebou samými a nahlížet ostatní očima svého láskyplného srdce.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Přirozeností mého srdce je jeho soucitnost. Mé mod­litby za druhé mají velkou moc a přinášejí jim uzdra­vení. Dělám, co mohu, a současně si dovolím odpočívat. Vědomě se snažím nesoudit sebe ani druhé.