Jste citlivé, milující a ohleduplné bytosti, které by nikdy nechtěly ranit city druhého člověka. Jste pozemskými anděly – a my ne­beští andělé vás žádáme, abyste k sobě byli stejně láskyplní a ohle­duplní jako k druhým.

Dnes bychom vás rádi naučili, jak si stanovit zdravé hranice. Neznamená to odmítat druhé nebo se jim vyhýbat. Prostě si ujas­něte, co pro vás je, a není přijatelné, a to v kterémkoli vztahu.

 

To je zvláště důležité, pokud jste se v minulosti cítili využí­váni nebo pokud se k vám druzí chovali nespravedlivě. Je možné, že vás lidé využívají úmyslně, je ale pravděpodobnější, že nemají představu, jak se přitom cítíte.

Stanovit si zdravé hranice znamená být poctiví k sobě i k li­dem okolo, což je očekávaný a obvyklý aspekt každého vztahu. Své emoce můžete vyjádřit upřímně, s citlivostí a láskou. Lidé si budou vážit vaší pravdivosti a budete pro ně dobrým příkladem, jak o sebe pečovat.

 

Když jste k lidem upřímní, jste pak mnohem raději v jejich spo­lečnosti. A vaše hlubší radost je skutečným dárkem pro vás i pro vaše milované… ba, je požehnáním světu!

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Je pro mě bezpečné odmítnout požadavky druhých, ze kterých nemám dobrý pocit. Když se respektuji, respek­tují mě i ostatní. Mám na své pocity právo, ať už s nimi všichni souhlasí, nebo nikoli. Vůči sobě i ostatním vystu­puji s upřímností.