V konečném důsledku platí, že jediný člověk, kterému musíte odpustit, jste vy samotní. Zlost, zášť a odpor, jež pociťujete vůči druhým, nakonec vždycky souvisejí pocity, které máte vůči sobě samým. Proto možná některé vaše pokusy odpustit druhým selhaly. Dokud neodpustíte sami sobě, budou výčitky, kterými se zahrnujete, pronikat i do vašich vztahů.

 

Odpustit si je něco jiného než přijmout obvinění. Znamená to nejdříve si přiznat své pocity viny nebo zlosti. Tím, že si tyto emoce přiznáte, je zbavíte moci, kterou nad vámi měly, dokud byly potla­čovaným tajemstvím. Vaše otevřenost vás nakonec přivede k po­chopení, že jste neudělali nic špatného, protože v Božím vesmíru se nic špatného stát ani nemůže.

 

Odpusťte si dnes všechno, co si myslíte, že jste udělali nebo ne­udělali. Odpoutejte se od iluze viny nebo pohrdání sebou samými. Jste ztělesněním stoprocentní lásky stejně jako váš Stvořitel, a proto jste schopni lásky k sobě samým.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Pohlížím na sebe očima lásky a vzdávám se všeho sebeodsuzování. Soucítím se sebou s vědomím, že vždycky dělám, jak mohu nejlépe. Boží vesmír je dokonalý, nyní a vždycky.