Jste navždy milovanými Božími dětmi. Byli jste stvořeni jako dar velké lásky. Vaše pravé já a vaše podstata je jejím ztělesněním. I ve chvílích, kdy se cítíte osamocení a nemilovaní, vás hluboce miluje váš Stvořitel.

 

Přestaňte teď na chvíli číst a soustřeďte se na lásku, která vás nyní obklopuje. Pokud budete zhluboka dýchat, pocítíte ji ještě inten­zivněji, protože tak budete její energii vdechovat do svého vědomí.

 

Vnímejte, jak hluboce si vás Nebesa váží, jak vás ctí. Každému Božímu dítěti se dostává této lásky a úcty, protože Bůh nedbá na povrchní zdání a vidí dokonalost stvoření za všech okolností. My andělé vás dnes žádáme, abyste na sebe i na svět kolem sebe pohlíželi stejným způsobem.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vidím svou skutečnou, Božskou dokonalost. Věřím, že mne Bůh, andělé i lidé milují, protože jsem navěky Božím dítětem. Je o mne láskyplně pečováno.